FANDOM


Student Ambassador香港華仁書院舊生會設立的一個名銜,每年授予一名(有時兩名)傑出的港華中六(新學制中五)學生。獲選者會獲舊生會贊助與九華的Student Ambassador探訪在外地的華仁舊生。

遴選程序Edit

遴選程序分為三個階段。

 1. 學生互選產生6名Outstanding Student
 2. 6名Outstanding Student接受評審團面試,選出3名Student of the Year
 3. 3名Student of the Year接受評審團面試,選出Student Ambassador,結果於Speech Day揭曉

歷年Student Ambassador列表Edit

 • 1986/1987: Lam Wan Ho, Godfrey; Leung Tat Chi, Godwin
 • 1987/1988: Chan Kwok Chung, Andy
 • 1988/1989: Lo Wing Lin, Raphael
 • 1989/1990: Fung Tin Lun, John
 • 1990/1991: Chan Tung
 • 1991/1992: Li Shiu Hung
 • 1992/1993: Hui Chi Yin, Andrew
 • 1993/1994: Goh Yau Hang, Terrence
 • 1994/1995: Ho Lai Man, Raymond
 • 1995/1996: Cheung Ho, Derek
 • 1996/1997: Lau Fu Keung, Edward
 • 1997/1998: Wu Shung Shan, Samuel
 • 1998/1999: Leung Siu Tang, Timothy
 • 1999/2000: Lau Fu Man, Edmond
 • 2000/2001: Ho Lai On, Leon
 • 2001/2002: Chiu Ting Fung
  0910 SOY cropped

  2008-09 Student Ambassador

 • 2002/2003: Yung Ka Ming
 • 2003/2004: Philip Chow
 • 2004/2005: Wong Kam Yin
 • 2005/2006: Hui Ho Wang
 • 2006/2007: Tsang Pui Lim
 • 2007/2008: Ho Ying Kit
 • 2008/2009: Fung Cheuk Yin
 • 2009/2010: Ng Lam Kwan, Michael
 • 2010/2011: Ho Ka Ki, Dominic